Persoonlijke ontwikkeling. Persoonlijk leiderschap. Wat is dat?

Wat is wat? We leggen je onze zienswijze uit. 

 

Persoonlijke ontwikkeling is een proces waar je je hele leven mee bezig bent, bewust en onbewust. Het heeft betrekking op de ontwikkeling van je identiteit, je normen en waardensysteem, je zelfbewustzijn, maar ook over het ontwikkelen van je talenten, kwaliteiten en fysieke en cognitieve vaardigheden. Je wordt je bewust van je persoonlijke mogelijkheden, je ontdekt je potentieel, dit stelt je in staat je dromen en ambities vorm te geven en te realiseren. Persoonlijk leiderschap heb je nodig om jezelf sturing of richting te geven in het leven en om je doelen te verwezenlijken. Persoonlijk leiderschap is zelfbewust en vol zelfvertrouwen keuzes maken zodat jij je leven de invulling geeft die je wenst, en zodat je recht doet aan jouw potentieel.  

Voor ons zijn deze twee termen onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar we gebruiken ze voor 2 verschillende zaken die we niet los van elkaar zien. Ons programma is gericht op persoonlijke ontwikkeling en groei. In ons programma doen we dat in de 3 verschillende programmalijnen, elk met een andere focus, en toch ook weer onlosmakelijk met elkaar verbonden: persoonlijk leiderschap, creatief leiderschap en effectief leiderschap. Bij persoonlijk leiderschap staat persoonlijke ontwikkeling in het teken van bewustwording van je eigen identiteit, je normen en waardensysteem, het kunnen verwoorden wat voor jou belangrijk is, bewustwording van patronen, denkwijzen en gedachten en beoordelen of deze helpend danwel belemmerend zijn. Bij creatief leiderschap staat persoonlijke ontwikkeling en groei in het teken van praktische vaardigheden, samenwerken, effectief en empathisch communiceren en het toepassen van hetgeen je bij persoonlijk leiderschap hebt ontdekt. Je ontdekt talenten en kwaliteiten en weet inzichten te vertalen naar (nieuw) gedrag doordat je leert te reflecteren op je denken en handelen. Bij effectief leiderschap maak je de vertaalslag van alles wat je hebt geleerd, van alle inzichten die je hebt opgedaan naar de dagelijkse praktijk: het leven, relaties, studie, werk. 

De succes cyclus van Tony Robbins is een belangrijke tool die we gebruiken: wat je gelooft over jezelf, de overtuigingen die je hebt over jezelf, beïnvloeden hoeveel jij van je potentieel benut. Het potentieel dat je benut, is bepalend voor de acties die je neemt. Je acties zijn een reflectie van de mate waarin jij je bewust bent van je potentieel maar ook van wat jij gelooft over jouw potentieel. De resultaten die je boekt zijn een reflectie van de acties die je neemt, en zij vormen weer de basis voor wat jij gelooft over jezelf. 

Deze cyclus kan een positieve cyclus zijn, waarin je groeit en je ontwikkelt. Helaas kan het ook een negatieve spiraal zijn die maakt dat je jezelf onbewust saboteert. Wanneer je bijvoorbeeld gelooft dat je iets niet kunt (je bent niet handig genoeg, niet slim genoeg), dan ga je daar (vaak onbewust) naar handelen. Je benut je mogelijkheden niet optimaal, en je stapt al onzeker de wedstrijd in. Je neemt daardoor niet de nodige actie en krijgt daardoor een beperkt resultaat. Dit resultaat verstrekt de overtuiging die je al had voordat je begon. Deze cyclus wordt elke keer weer versterkt, doordat je constant bevestigd krijgt wat je al geloofd. 

Henry Ford zei het heel mooi: ‘Whether you think you can, or you think you can’t - you're right".

Wat geloof jij over jezelf? Geloof jij dat je bent wie je bent en that's it? Er is niets meer an te doen? Zo ben ik nou eenmaal? Ik heb geen supertalent of superpower zoals anderen dat wel hebben? De vraag is: zijn deze overtuigingen echt waar?

Ontdek bij ons hoe je meer uit het leven kunt halen, door onder andere aan de slag met je persoonlijke overtuigingen en zet vervolgens nieuwe stappen. Je zult zien, hoe meer dingen je gaat doen, hoe meer dingen je gaan lukken, hoe meer jij het gevoel hebt dat je slaagt en succesvol bent, hoe meer zelfvertrouwen je krijgt, hoe meer je wilt gaan bereiken en hoe meer manieren je gaat vinden om ook te slagen in het realiseren van je dromen en ambities. Persoonlijke ontwikkeling om te ontdekken wie je bent, wat je kunt en wat je wilt, en persoonlijk leiderschap om daar dan vorm aan te geven en het te realiseren.

Voel je vrij om contact met ons op te nemen, een afspraak met ons te maken zodat we kunnen kijken hoe we je kunnen helpen en wat bij jou past. Of kom naar de intakedag om op een laagdrempelige manier samen met andere jongeren te ervaren of een van onze programma's iets voor jou is.