Meppel - Studiekeuze

Studiekeuze, Keuzetijd, Tussenjaar, Keuzestress

Nederlandse jongeren behoren tot de gelukkigste ter wereld, maar angst, depressie en prestatiedruk nemen toe. Het werken aan het mentaal welbevinden, aandacht besteden sociaal-emotionele vaardigheden is belangrijk. Dat gebeurt in het onderwijs nog te weinig. Daar wil The Coaching Company iets aan doen. Door onderwijsinstellingen te helpen met het opzetten van een programma persoonlijk leiderschap, door docenten te trainen en op te leiden tot trainer persoonlijk leiderschap met coachingsvaardigheden of door hen op te leiden tot coach. En dat doen we door zelf programma’s op het gebied van persoonlijk leiderschap voor jongeren aan te bieden met onze 3 Tussenjaar programma’s en aan young professionals en professionals met het programma Keuzetijd.

Veel te veel jongeren beginnen met enthousiasme aan een studie, stoppen vervolgens en weten dan niet wat te studeren. 75% van de jongeren heeft bij aanvang van de studie het idee dat zij zich goed hebben georiënteerd en denkt een weloverwogen keuze te maken. Toch blijkt in de praktijk dat 32,2% van de studenten uitvalt met als reden ‘verkeerde’ studiekeuze.

Enkele cijfers met betrekking tot studiekeuze, studieuitval en studiesucces in Nederland:

• 70% van de eindexamenkandidaten twijfelt over zijn/haar studiekeuze

• Zo’n 17% van de eindexamenkandidaten neemt een tussenjaar. Dat komt neer op bijna 16.000 jongeren (exclusief de studie uitvallers)

• De HBO instroom betreft elk studiejaar zo’n 100.000 jongeren

• De WO instroom betreft elk studiejaar zo’n 100.000 jongeren

• 20% wisselt in het eerste jaar

• 25% van de eerstejaars studenten valt uit

• Naar schatting gaat het jaarlijks om zo’n 50.000 jongeren die uitvallen of switchen

• 34% van de studenten heeft na 4 jaar een HBO-Bachelordiploma behaald (nominale studietijd)

◦ Na 7 jaar heeft 62% een HBO-Bachelordiploma behaald (nominaal + 3 jaar)

◦ Zo’n 38% behaalt geen HBO diploma. Veel zijn gestopt met hun studie: een gedeelte gaat naar het MBO, van het merendeel is niet bekend wat zij gaan doen

◦ 13% van de Havisten die uitvalt, keert niet terug naar het Hoger Onderwijs

• 29% van de studenten heeft na 3 jaar een WO-Bachelordiploma behaald (nominale studietijd)

◦ Na 6 jaar heeft bijna 82% van de studenten een WO-Bachelordiploma behaalt (nominaal + 3 jaar)

◦ Zo’n 18% verlaat de Universiteit zonder diploma. Het is niet bekend wat zij gaan doen.

Het merendeel van de HBO en WO studenten studeert langer. Dat legitimeert een investering aan de voorkant. Gemiddeld doen jongeren dus 3 jaar langer over hun studie. Dat is 3x €2143,00 collegegeld, maar uiteraard zijn er nog meer kosten mee gemoeid. Wanneer jongeren een programma persoonlijk leiderschap volgen waardoor zij met meer zelfkennis een zelfbewuste en intrinsiek gemotiveerde keuze kunnen maken, voorkomt dat een hoop persoonlijk en financieel leed.

Het betreft veel jongeren die twijfelen of onnodig een studieschuld opbouwen. Ook zijn er heel veel jongeren die pas jaren na hun studie ontdekken wat ze werkelijk willen. Dat is eeuwig zonde! Wanneer al deze jongeren de begeleiding krijgen die zij verdienen, kunnen zij direct kiezen voor een studie die bij hen past.

Van Aalden tot Ter Aard en van Alteveer tot Alteveer en van Alteveer gem Hoogeveen tot Amen en van Anderen tot Anloo worden wij gevonden en ondersteunen we jou naar je studiekeuzen. Of u nu woont op de Aelderhof, Tellingakker, Volmolenstraat, Deel, Rutgerswal of Weth H van Tarelstraat in Aalden, op de Zeijerweg of Rotonde Ter Aard in Ter Aard, op de Stuwweg, Dennekamp, Norgerweg, Melkweg, Markeweg of Dennekamp in Alteveer, op de Alkesingel, Jan Leijssenaarstraat, Oosterveldpad, Oosterveldweg, Hendrikus Zomerweg of Jan Haarstraat in Alteveer, op de Alteveer, Hendrikus Zomerweg of Alb van Daatselaarstraat in Alteveer gem Hoogeveen, op de Soartendijk, Grolloërwal, Tipslagweg, Amen of Boompjesveldweg in Amen, op de Koelanden, Provincialeweg, Oldend, Landrietendijk, Landeriet of De Broeken in Anderen,